Πρόσθετο καυσίμου: Πλήρες σύστημα καθαρισμού βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM : Απαραίτητο να το έχετε στην κατοχή σας

Τι κάνει το Πλήρες Σύστημα Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της ΜΡΜ;

Οι σύγχρονοι (υπερτροφοδοτούμενοι) βενζινοκινητήρες είναι όλο και περισσότερο εξοπλισμένοι με σύστημα άμεσης ψεκασμού καυσίμου. Ένα τέτοιο σύστημα παρέχει ισχύ ενώ ταυτόχρονα πληροί όλο και πιο αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Ωστόσο, αυτά τα υψηλής ποιότητας συστήματα ψεκασμού καυσίμου είναι ευαίσθητα στη μόλυνση, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες και ζημιές. Οι εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου ενός σύγχρονου κινητήρα βενζίνης έχουν μικροσκοπικά ανοίγματα ψεκασμού και βρίσκονται απευθείας στον θάλαμο καύσης. Εδώ, αυτοί οι εγχυτήρες εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Όταν ένας κινητήρας απενεργοποιείται, πάντα υπάρχει κάποιο καύσιμο στους εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου. Αυτά τα υπολείμματα καυσίμου «γίνονται κάρβουνο» από την εναπομένουσα θερμότητα γύρω από τον θάλαμο καύσης, αφήνοντας μια μικρή ποσότητα βρωμιάς στον εγχυτήρα ψεκασμού καυσίμου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται με κάθε εκκίνηση και παύση του κινητήρα. Αυτή η πολύ σταδιακή μόλυνση φράζει τα μικροσκοπικά ανοίγματα έγχυσης των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου και δημιουργεί έναν ακανόνιστο ρυθμό έγχυσης καυσίμου.

Αυτή η ανωμαλία στην έγχυση καυσίμου προκαλεί δυσλειτουργίες ή ζημιές, όπως μη λειτουργία στο ρελαντί, χειρότερη εκκίνηση, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, απώλεια ισχύος και ακόμη και το εξαιρετικά ανεπιθύμητο αποτέλεσμα που ονομάζεται LSPI.


Έμβολο που υπέστη ζημιά από το LSPI


Η συσσώρευση ρύπων επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο κινητήρας απενεργοποιείται. Και, στα σύγχρονα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης-διακοπής, αυτό συμβαίνει πολύ συχνά!

Μια παρόμοια διαδικασία εμφανίζεται σε βενζινοκινητήρες με έμμεση τροφοδοσία καυσίμου, αλλά στην περίπτωση αυτή μολύνονται κυρίως οι βαλβίδες εισαγωγής. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η μόλυνση θα προκαλέσει επίσης δυσλειτουργίες, επειδή εμποδίζει τη βέλτιστη δυνατή καύση. Η προσθήκη του Πλήρους Συστήματος Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM στο καύσιμο καθαρίζει τους μολυσμένους εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου ή τις βαλβίδες εισαγωγής. Ο καθαρισμός προκύπτει όταν το προϊόν έρχεται σε επαφή με τη βαλβίδα του εγχυτήρα ψεκασμού καυσίμου ή τη βαλβίδα εισόδου, αλλά η παρουσία του εξασφαλίζει επίσης ότι αυτά τα εξαρτήματα θα παραμείνουν καθαρά. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι, όταν ο κινητήρας απενεργοποιείται, το υπάρχον προϊόν καθαρισμού συνεχώς και αμέσως διασφαλίζει ότι ο εγχυτήρας ψεκασμού καυσίμου ή η βαλβίδα θα παραμείνουνκαθαρά.

Εκτός από τον καθαρισμό και τη διατήρηση των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου ή/και των βαλβίδων εισόδου απαλλαγμένων από βρομιές, η χρήση του Πλήρους Συστήματος Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM εμποδίζει επίσης τη διάβρωση στο σύστημα καυσίμου.

Προστασία από τη διάβρωση

Το Πλήρες Σύστημα Καθαρισμού Καυσίμου (Complete Petrol System Cleaner) της MPM περιέχει επίσης αυτό που ονομάζεται «αντιδιαβρωτικό στοιχείο». Αυτό το συστατικό προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα μεταξύ των μετάλλων και του καυσίμου.
Αυτό το προστατευτικό στρώμα κατά της διάβρωσης προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σύγχρονο καύσιμο Ε10, το οποίο δυστυχώς αυξάνει τη διάβρωση διαφόρων μετάλλων.

Ιδιότητες προϊόντος:

 • Απομακρύνει τη μόλυνση από τους εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου ή/και τις βαλβίδες εισόδου, καθώς και το θάλαμο καύσης και τα διατηρεί καθαρά.
 • Εξασφαλίζει την ανάκτηση ισχύος
 • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
 • Βοηθά στην πρόληψη του LSPI
 • Εμποδίζει τη διάβρωση του συστήματος καυσίμου
 • Αποτρέπει την ακανόνιστη λειτουργία του κινητήρα
 • Μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές

Το Πλήρες Σύστημα Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τετράχρονους βενζινοκινητήρες σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη και μηχανήματα κήπου και πάρκου με ή χωρίς καταλύτη. Δοσολογία: 1 x 250 ml για αυτοκίνητα με χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 40-60 λίτρα. Προστίθεται στο καύσιμο κατά τη διάρκεια κάθε σέρβις στο συνεργείο και μία φορά κάθε 2.000 χλμ από τον πελάτη. Κατά προτίμηση, αδειάστε το προϊόν στο ρεζερβουάρ καυσίμου αμέσως πριν από τον ανεφοδιασμό.


Κωδικός προιόντος .:AD01250

Για τεχνικά ερωτήματα:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM..

Περίληψη:

Οι σύγχρονοι (υπερτροφοδοτούμενοι) βενζινοκινητήρες εξοπλίζονται όλο και περισσότερο με σύστημα άμεσου ψεκασμού καυσίμου. Οι εγχυτήρες αυτών των συστημάτων είναι πολύ ευαίσθητοι στη μόλυνση όταν χρησιμοποιούν τα σύγχρονα καύσιμα, με όλες τις σχετικές συνέπειες. Η χρήση του προϊόντος Πλήρες Σύστημα Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM είναι ένας απλός και πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την απομάκρυνση και την πρόληψη της μόλυνσης και της διάβρωσης στο σύστημα καυσίμου και έτσι αποφεύγονται δυσλειτουργίες και ζημιές.

Συμβουλές για το συνεργείο:

 • Οι μολυσμένοι εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου μπορεί να είναι η αιτία κάθε είδους δυσλειτουργίας, όπως κακή λειτουργία στο ρελαντί ή αυξημένοι ρύποι, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και απώλεια ισχύος του κινητήρα.
 • Η ανεπρακής έγχυση καυσίμου μπορεί να προκαλέσει «LSPI».
 • Μια σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, όπως ζημιά στα έμβολα, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα LSPI που προκαλείται από μόλυνση στους εγχυτήρες ψεκασμού καυσίμου.
 • Η κακή λειτουργία των καταλυτών ενδέχεται να οφείλεται στην κακή λειτουργία των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου.
 • Οι κινητήρες με σύστημα «εκκίνησης- παύσης» είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην επιταχυνόμενη μόλυνση των εγχυτήρων ψεκασμού καυσίμου.
 • Για να αποφευχθούν τυχόν ζημίες ή δυσλειτουργίες, προσθέστε το Πλήρες Σύστημα Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM στο καύσιμο κατά τη διάρκεια του σέρβις.
 • Συμβουλέψτε τον πελάτη να χρησιμοποιεί Σύστημα Καθαρισμού Βενζίνης (Complete Petrol System Cleaner) της MPM μετά από κάθε 2.000 χλμ. προσθέτοντάς το στο καύσιμο, κατά προτίμηση αμέσως πριν από τον ανεφοδιασμό σε καύσιμο.
OEM News
MPM OEM Newsletter #12 - CS · 610,69 KB
MPM OEM Newsletter #12 - DE · 647,07 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EL · 705,4 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EN · 648,12 KB
MPM OEM Newsletter #12 - FR · 663,72 KB
MPM OEM Newsletter #12 - HU · 658,19 KB
MPM OEM Newsletter #12 - IT · 645,33 KB
MPM OEM Newsletter #12 - NL · 667,2 KB
MPM OEM Newsletter #12 - PL · 676,96 KB
MPM OEM Newsletter #12 - RO · 741,54 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SK · 811,44 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SR · 658,41 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SV · 634,35 KB
MPM OEM Newsletter #12 - UK · 632,87 KB

Νέα της MPM

κλειστό