Προϊόν & Φύλλα ασφαλείας

Download all sheets

Languages Description TDS
Αγγλικά Download all product sheets for Αγγλικά Download
Βουλγαρικά Download all product sheets for Βουλγαρικά Download
Γαλλικά Download all product sheets for Γαλλικά Download
Γερμανικά Download all product sheets for Γερμανικά Download
Δανικά Download all product sheets for Δανικά Download
Ελληνικά Download all product sheets for Ελληνικά Download
Ισπανικά Download all product sheets for Ισπανικά Download
Ιταλικά Download all product sheets for Ιταλικά Download
Κροατικά Download all product sheets for Κροατικά Download
Νορβηγικά Download all product sheets for Νορβηγικά Download
Ολλανδικά Download all product sheets for Ολλανδικά Download
Ουγγρικά Download all product sheets for Ουγγρικά Download
Ουκρανικά Download all product sheets for Ουκρανικά Download
Πολωνικά Download all product sheets for Πολωνικά Download
Πορτογαλικά Download all product sheets for Πορτογαλικά Download
Ρουμανικά Download all product sheets for Ρουμανικά Download
Ρωσικά Download all product sheets for Ρωσικά Download
Σερβικά Download all product sheets for Σερβικά Download
Σλοβακικά Download all product sheets for Σλοβακικά Download
Σλοβενικά Download all product sheets for Σλοβενικά Download
Σουηδικά Download all product sheets for Σουηδικά Download
Τσεχικά Download all product sheets for Τσεχικά Download
Φινλανδικά Download all product sheets for Φινλανδικά Download

Hydraulic oil

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
25000 LHM+ Fluid for Citroën Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
26000 LDS Fluid for Citroën & Peugeot Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
30000 Hydraulic Oil HVI 46 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
30000BG Hydraulic Oil HLP 46 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
30000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 46 Zinc Free Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
31000 Hydraulic Oil HVI 68 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
31000BG Hydraulic Oil HLP 68 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
31000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
32000 Hydraulic Oil HVI 32 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
32000BG Hydraulic Oil HLP 32 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
32000PN Pneumatic Oil 32 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
32000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000 Hydraulic Oil HVI 15 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000A Hydraulic Oil HVI 22 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000B Hydraulic Oil HLP 5 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000C Hydraulic Oil HLP 10 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000F Hydraulic Oil HLP 100 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000G Hydraulic Oil HLP 150 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
33000H Hydraulic Oil HLP 220 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
37000 UTTO GL-4 Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
42000 Jack Oil HVI 68 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
50000MB PSF Power Steering Fluid MB Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
50000MBL LCF Level Control Fluid MB 344.0 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
50000SCF Shift Control Fluid Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
51000A Fork Oil Light 5W Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
51000B Fork Oil Medium 10W Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
51000D Fork Oil Heavy 20W Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL058000 Marine Power Trim & Steering Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL059000 Marine Steering Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil

Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil - Άλλο

Aerosols

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
A100 Brake Cleaner Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A101 Carburettor Cleaner Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A102 Motor Cleaner Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A200 Penetrating Oil Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A201 Silicon Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A202 Chain Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A203 Universal white grease Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A204 PTFE Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A300 Contact Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A301 Moisture displacer Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A303 Anti speck Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A400 Cockpit Spray Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
A401 Interior Cleaner Aerosol Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
ARX7620 Svitol Multipurpose Lubricant Φυλλάδιο προϊόντος -

Car care

Car care - Tyre treatment

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
96000 Truckcleaner Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Car care - Άλλο

Equipment

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
E1005 MPM liquid store 300+ Φυλλάδιο προϊόντος -
E1006 MPM Pneumatic Oil Pump for Liquid Store Φυλλάδιο προϊόντος -
E1007 MPM Pneumatic windscreen washer / coolant filling pump Φυλλάδιο προϊόντος -
E10BFC Paper oil funnels 250 pieces Φυλλάδιο προϊόντος -
E2009L MPM workshop display for 1 and 5 litres Φυλλάδιο προϊόντος -
E2020L MPM showroom display Φυλλάδιο προϊόντος -
E3012L MPM 20 litre display Φυλλάδιο προϊόντος -
E3012L-LB Driptray for 20 litre display Φυλλάδιο προϊόντος -
E3150-DE MPM Additive Display Φυλλάδιο προϊόντος -
E4301 MPM Drip tray V2 256 ltr. Φυλλάδιο προϊόντος -
E4302 MPM Top brace set for 20/ 60 ltr. barrel tray Φυλλάδιο προϊόντος -
E4360L MPM Barrel tray 3x 60 ltr. Φυλλάδιο προϊόντος -
E8000 Lever Grease Gun Φυλλάδιο προϊόντος -
E8010 Rotating Drum Pump Φυλλάδιο προϊόντος -
E8011 Siphon Pump Φυλλάδιο προϊόντος -
E8015 Lever Barrel Pump Oil Metal Φυλλάδιο προϊόντος -
E8040-E8041-E8042-E8043-E8044 Oil can 5 litre including flexible spout blue Φυλλάδιο προϊόντος -
E8050-E8051-E8052-E8053-E8054 Polpropylene siphon pump with non-drip outlet Φυλλάδιο προϊόντος -
E8060 Tri sure drum closure 60 & 205 litres Φυλλάδιο προϊόντος -
E9000 Drum Tap 3/4" connection for 60 and 205 litre drums Φυλλάδιο προϊόντος -
E9002 Adapter ring outer thread 2" / Inner fine thread 2" Φυλλάδιο προϊόντος -
E9004 Cap tap for 20 litre can Φυλλάδιο προϊόντος -
E9004-1 Sealing rings 20 litre cap tap E9004 Φυλλάδιο προϊόντος -
E9006 2" Bondel with 3/4" opening Φυλλάδιο προϊόντος -
E9007 Wrench for 20 liters cap tap E9004 Φυλλάδιο προϊόντος -
E9100 Content meter for 200+ litre drums Φυλλάδιο προϊόντος -

Mineral

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL030000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Premium synthetic

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000DEX Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic GM dexos 2™ Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000DFI Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DFI Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000DX1-FE Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 Fuel Economy Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000ESP Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000ESP-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic ESP-FE Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000GM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic GM / Opel Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RC Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000MBT Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic MBT Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000R Motor Oil 10W-60 Premium Synthetic Sport Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Manual transmission

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
11000A Gearbox Oil SAE 75W GL-5 Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
12000 Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
13000 Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000LS Gearbox Oil 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000MTF Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000VW Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic VW Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
37000 UTTO GL-4 Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL030000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL051000 Marine Gear Oil Propeller Drive Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Automatic transmission

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000CH ATF Automatic Transmission Fluid ATF+4 Chrysler / Jeep Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special Fluid Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+ Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000LV Automatic Transmission Fluid LV Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000MB7 ATF Automatic Transmission Fluid MB7 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-236.17 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL057000 Marine Gear Oil Reversing Clutch Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Differential oil

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
11000A Gearbox Oil SAE 75W GL-5 Mineral Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
12000 Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000LS Gearbox Oil 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

4 stroke oil

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Racing Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL021000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
SN030000 Snowmobile Oil 4-Stroke Ester Based 0W-40 Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Ready to use

μέρος αριθ Προιόν TDS MSDS
81000 Coolant -26°C Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
83000 Coolant -36°C Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
86000C Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Clear / Blank Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
86000CLP Coolant Low Phosphate -37°C Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
86000CPC Coolant Premium Longlife -40°C Citroën / Peugeot Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
86000CRN Coolant Premium Longlife -40°C Renault / Nissan Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
87000C Coolant Premium Longlife -40°C G12++ Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
87000CVAG Coolant Premium Longlife -40°C G13 Ready to Use Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
88000C Coolant MPG Φυλλάδιο προϊόντος Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
κλειστό