ΝΕΟ ! Ενημέρωση MPM για Λιπαντικά ΜΟΤΟ.

Η MPM δεν προμηθεύει την αγορά μόνο με πλήρη γκάμα λιπαντικών και υγρών αυτοκινήτων, προσφέρει επίσης μια πλήρη γκάμα λιπαντικών και υγρών μοτο- συκλετών, σκούτερ και μοτοποδηλάτων. Η τεχνολογία των κινητήρων αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, συμπε- ριλαμβανομένων των κινητήρων μοτοσικλετών. Δημι- ουργείται μεγαλύτερη ανάγκη ώστε το λάδι και τα υγρά να επιτρέψουν σε αυτούς τους νέους κινητήρες να προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση. Επομένως, η MPM είναι υπερήφανη που παρουσιάζει μια ενημέρωση των προϊόντων της για ΜΟΤΟ. Με πολλές αναβαθμίσεις και τρία εντελώς νέα προϊόντα, η γκάμα MPM ΜΟΤΟ καλύ- πτει τώρα το 95% των λιπαντικών μοτοσικλετών.

Αναβαθμισμένα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων.

Τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων πληρούν τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις τόσο για τυπική χρήση δρόμου όσο και για δύσκο- λες συνθήκες στην πίστα και στον ανταγωνισμό. Για δίκυκλα σκούτερ, το προϊόν MPM 43000 έ χει α ναβαθμιστεί μ ε τ ις προδιαγραφές JASO FD (Low Smoke), που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτή- σεις. Για Off Road, Racing, Cross και Go-Karts, τα MPM 43000K και MPM 43000R έχουν αναβαθμιστεί με την τεχνολογία Ester blend. Αυτό εξασφαλίζει ακόμη καλύτερες λιπαντικές ικανότητες σε υψηλές ταχύτητες και βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Τα προϊόντα MPM έχουν αποδειχθεί αρκετές φορές κορυφαίας απόδοσης σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα!

Αναβαθμισμένα λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων.

Τα λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων της MPM (στα διάφορα ιξώδη) συμμορφώνονται με την προδιαγραφή JASO MA2 και τις τελευταίες προδιαγραφές API SN, χάρη στη νέα τεχνολο- γία Ester, η οποία επεκτείνει σημαντικά το εύρος εφαρμογών τους.

Αναβαθμισμένα λιπαντικά πιρουνιών.

Η MPM προσφέρει 4 διαφορετικά ιξώδη για λάδια πιρουνιών, από 5W έως 20W. Όλα αυτά έχουν αναβαθμιστεί με τεχνολο- γία Premium Synthetic για ακόμη καλύτερη απόσβεση κραδα- σμών και σταθερότητα της μπροστινής ανάρτησης και επομέ- νως των συνθηκών οδήγησης.


Επιπλέον, η MPM πρόσθεσε τρία νέα λιπαντικά για τετράχρονους κινητήρες στη γκάμα της:


MPM 54000A

Προκειμένου να παρέχει στις τετράχρονες μοτοσικλέτες μετάδοση CVT με το λάδι κινητήρα που προδιαγράφεται από τον OEM, η MPM παρουσίασε ένα νέο προϊόν. το MPM 54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB με τις προδια- γραφές JASO MB και API SJ.


MPM 54000S

Το νέο MPM 54000S 4-stroke Motor-cycle Oil 10W-50 Premium Synthetic συμπλη- ρώνει την υπάρχουσα MPM γκάμα ΜΟΤΟ με τις προδιαγραφές API SN και JASO MA2. Αυτό το προηγμένο λάδι κινητήρα είναι ιδι- αίτερα κατάλληλο για ιαπωνικούς κινητή- ρες που κατασκευάζονται από το 2015.


MPM 58000

Για εξαιρετικά σπορ χρήση στο δρόμο, στις πίστες και εκτός δρόμου, το νέο MPM 58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing έχει προ- στεθεί στη γκάμα. Ειδικά σχεδιασμένο για ακραίες θερμοκρασίες και σκληρές συνθήκες. Αυτό το νέο προϊόν διαθέτει την τελευταία τεχνολογία και προδια- γραφές: API SN; JASO MA2. Αυτό το λάδι κινητήρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ιταλικές μοτοσικλέτες και σκούτερ, όπως Ducati, MV Agusta και Aprilia.


Με αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο, η MPM σας προσφέρει μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη γκάμα για τη συντήρηση της μοτοσι- κλέτας, του σκούτερ ή του μοτοποδηλάτου σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις OEM.

Για τεχνικά ερωτήματα:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM.

MPM News Product News
MPM Product News Motorcycle - CS · 1,75 MB
MPM Product News Motorcycle - DE · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - EL · 1,82 MB
MPM Product News Motorcycle - EN · 1,74 MB
MPM Product News Motorcycle - FR · 1,75 MB
MPM Product News Motorcycle - HU · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - IT · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - NL · 1,77 MB
MPM Product News Motorcycle - PL · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - RO · 1,75 MB
MPM Product News Motorcycle - SK · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - SL · 1,76 MB
MPM Product News Motorcycle - SR · 1,74 MB
MPM Product News Motorcycle - SV · 1,77 MB
MPM Product News Motorcycle - UK · 1,76 MB

Νέα της MPM

κλειστό